На површина од 250 метри квадратни се уреди ценатарот во село Долно Јаболчиште со бехатон плочки.

Во наредниов период еден дел од плоштадот ќе биде затворен за сообраќај во кој ќе бидат поставени клупи а додека останатиот дел кој е бетониран ќе се користи како јавен паркинг.