Приемен ден на градоначалникот е секој ЧЕТВРТОК во работната седмица во периодот од 07:30 до 15:30 часот

Градоначалникот на Општина Чашка можете да го исконтактирате на:

моб. 078/302-523gradonacalnik@caska.gov.mk