Статутот на Општина Чашка можете да го погледнете овде.