Најголем дел од активните деловни субјекти во Општина Чашка се:

Целосниот преглед на податоците, информациите поврзани со стопанството, угостителските објекти може да ја погледнете овде.