Советот на Општина Чашка е составен од 11 (единаесет) члена, избрани на локалните избори одржани во 2017 година и е во следниот состав:

1.Муамед Ахмедов – Претседател на Совет
Населено место: с. Горно Јаболчиште
Партиска припадност: Демократска Унија за Интеграција

2.Ибраим Исмаиловски- Член
Населено место: с.Мелница
Партиска припадност: Коалиција предводена од СДСМ

3.Горан Стојановски – Член
Населено место: населба Чашка
Партиска припадност: Коалиција предводена од ВМРО ДПМНЕ

4.Борче Анѓеловски – Член
Населено место: с.Богомила
Партиска припадност: Коалиција предводена од СДСМ

5.Рамадан Амзов – Член
Населено место: с.Горно Јаболчиште
Партиска припадност: Демократска Унија за Интеграција

6.Каме Мирчевски- Член
Населено место: с.Извор
Партиска припадност: Коалиција предводена од ВМРО ДПМНЕ

7.Жаклина Постоловска -Член
Населено место: населба Чашка
Партиска припадност: Коалиција предводена од СДСМ

8.Елизабета Дојчиновска – Член
Населено место: населба Чашка
Партиска припадност: Коалиција предводена од ВМРО ДПМНЕ

9.Руштид Садиков – Член
Населено место: с.Горно Јаболчиште
Партиска припадност: Коалиција предводена од СДСМ

10.Мегбуле Кадриова – Член
Населено место: с.Горно Јаболчиште
Партиска припадност: Коалиција Заедно за подобра иднина

11.Халит Фератов – Член
Населено место: с.Горно Јаболчиште
Партиска припадност: Коалиција Заедно за подобра иднина

Етничка припадност на советниците: македонци -5, албанци -5, турци -1


Партиска припадност на советниците:
Коалиција предводена од СДСМ -4,
Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ -3,
Демократска унија за интеграција -2,
Коалиција Заедно за подобра иднина-2

Статус на образование на членовите на Советот
Број на членови со основно образование – 1 (еден)
Број на членови со средно образование – 9 (девет)
Број на членови со вишо/високо/последипломско образование – 1 (еден)

Искуство на членовите на Советот
Број на членови кои го извршуваат својот прв мандат – 8 (осум)
Број на членови кои го извршуваат својот втор мандат – 2 (двајца)
Број на членови кои го извршуваат својот трет (или повеќе) мандат – 1 (еден)

КОАЛИЦИЈА ПРЕДВОДЕНА ОД СДСМ
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА-СДСМ, НОВА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА -НСДП, ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА-ЛДП, ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА ВЛАСИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА-ДСВМ, НОВА АЛТЕРНАТИВА-НА, ПАРТИЈА НА ОБЕДИНЕТИ ПЕНЗИОНЕРИ И ГРАЃАНИ НА МАКЕДОНИЈА-ПОПГМ, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА-СДУ, ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА, ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ-ДС, СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА-СНСМ, ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА, ДОМ, ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНЦИПАЦИЈА НА РОМИТЕ-ПЦЕР, ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ДОСТОИНСТВО-ППД, ПАРТИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРОМЕНИ-“ПЕП”21, АЛИЈАНСА ЗА ПОЗИТИВНА МАКЕДОНИЈА-АПМ, ПАРТИЈА ЗА ЕВРОПСКА ИДНИНА-ПЕИ, ПАРТИЈА ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ТУРЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА-ПДТ, СРПСКА СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА-ССМ, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА РОМИТЕ-ДПР, ОБИДЕНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕДНАКВОСТ НА РОМИТЕ-ОПЕР, ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА-ОМ, МАКЕДОНСКА ОБЕДИНИТЕЛНА РЕФОРМСКА ОРГАНИЗАЦИЈА-РАБОТНИЧКА ПАРТИЈА-МОРО-РП, ПРЕДВОДЕНА ОД СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА-СДСМ

КОАЛИЦИЈА ПРЕДВОДЕНА ОД ВМРО-ДПМНЕ
ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ЗА МАКЕДОНСКО НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО), СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА СРБИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА, ГРАЃАНСКА ОПЦИЈА ЗА МАКЕДОНИЈА-ГРОМ, СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА НА ПРАВДАТА, СТРАНКА НА ДЕМОКРАТСКА АКЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА НА ВЛАСИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА, РАБОТНИЧКО ЗЕМЈОДЕЛСКА ПАРТИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НОВА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЈА, ПАРТИЈА НА ОБЕДИНЕТИ ДЕМОКРАТИ НА МАКЕДОНИЈА, МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА, ВМРО-ДП(ВМРО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА), МАКЕДОНСКА АКЦИЈА(МААК), ДЕМОКРАТСКИ СИЛИ НА РОМИТЕ, РОМИ ОБЕДИНЕТИ ОД МАКЕДОНИЈА, ДВИЖЕЊЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО НА ТУРЦИТЕ, СОЈУЗ НА ТИТОВИ ЛЕВИ СИЛИ, ПРЕДВОДЕНА ОД ВМРО-ДПМНЕ(ВМРО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ЗА МАКЕДОНСКО НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО)

КОАЛИЦИЈА ЗАЕДНО, ЗА ПОДОБРА ИДНИНА
ДВИЖЕЊЕ БЕСА И АЛИАНСА НА АЛБАНЦИТЕ