Советот на Општина Чашка брои 11 членови од кои 4 советници се од редовите на Коалицијата “Најдоборто за мојата Општина” предводена од СДСМ, 4 советници се од редот на Коалицијата “Сите Заедно” која ја сочинуваат партиите ДУИ, АЛИЈАНСА НА АЛБАНЦИТЕ И АЛТЕРНАТИВА, и тројца советници се од Коалицијата Обнова за Македонија предводена од ВМРО ДПМНЕ.

1.Биљана Арсовска-Ѓурчиновска
Коалицијата Обнова за Македонија предводена од ВМРО ДПМНЕ

2.Фикрете Ахмети
Коалицијата “Сите Заедно”

3.Асан Билески
Коалицијата “Обнова за Македонија” предводена од ВМРО ДПМНЕ

4.Николче Богоевски
Коалицијата “Најдоборто за мојата Општина” предводена од СДСМ

5.Африм Зеќири
Коалицијата “Сите Заедно”

6.Драгица Драскачова
Коалицијата “Најдоборто за мојата Општина” предводена од СДСМ

7.Ибраим Исмаиловски
Коалицијата “Сите Заедно”

8.Трајче Мишковски
Коалицијата “Обнова за Македонија” предводена од ВМРО ДПМНЕ

9.Рушит Садиков
Коалицијата “Најдоборто за мојата Општина” предводена од СДСМ

10.Халит Фератов
Коалицијата “Сите Заедно”

11.Доан Шабановски
Коалицијата “Најдоборто за мојата Општина” предводена од СДСМ