Финансискиот индикатор е дел од проектот “Зајакнување на општинските совети” поддржан од Швајцарската Агенција за развој и соработка (SDC), а реализиран од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).