Тековните огласи за барања за прибирање на понуди може да ги погледнете овде со внесување на “Општина Чашка” во полето “Договорен Орган”.
Евиденцијата на постапките за јавни набавки на Општина Чашка, со внесување на “Општина Чашка” во полето “Договорен Орган”, може да ја погледнете овде.

На линковите подолу можете да ги погледнете годишните планови за јавни набавки на Општина Чашка: