Модернизација на ЈПКД “Тополка”

Општина Чашка продолжува со инвестициите за модернизација на опремата на ЈПКД “Тополка”.Во соработка со БРР, по набавката на трактор со приклучна механизација од марката “Солис”, набавен е плуг (даска за снег), со цел подобрување на работата на комуналното претпријатие во зимски услови. Продолжуваме со континуираното инвестирање во нашата општина и подобрување на капацитетите на ЈПКД […]

Одржана тркалезна маса

Општина Чашка зема активно учество на тркалезната маса „ Политики и мерки за лицата со попреченост во руралните средини согласно проектот „ Од попреченост до обезбеденост со храна “ – FROM DISABILITY TO FOODABILITY. Тркалезната маса е дел од активностите на која сите локални самоуправи кои се дел од проектот имаа можност да ги искажат […]

Организиран мултикултурен настан во Горно Врановци

Децата од основните училишта ООУ „Тодор Јанев “ Населба Чашка и ПОУ„ Лирија“ Горно Врановци беа дел од мултикултирниот настан „Заедно сме“ . Настанот се одбележа со културна програма, обраќање на претставници на институциите и детска игра и песна на македонски и албански јазик се запознаа и зближија. Секое од децата меѓусебно си поделија новогодишни […]

Успешна работна средба

НВО Инфоцентар и АКТИВО во соработка со Општина Чашка ја организираа работната средба за граѓанските организации кои делуваат на територија на Општина Чашка, согласно проектот „Активни граѓани и партиципативна демократија на локално ниво“, поддржани од меѓународниот центaр “Улоф Палме” од Шведска.Граѓанските организации се информираа за насоките како ќе се доделуваат финансиски средства од буџетот на […]

Покана за работна средба

Почитувани, Општина Чашка во соработка со НВО Инфоцентар и АКТИВО Велес организира настан , работна средба за здруженијата на граѓани кои делуваат на територија на Општина Чашка согласно проектот „ Активни граѓани и партиципативна демократија на локално ниво“. Работната средба има за цел информирање на здруженијата на граѓани кои делуваат на територија на Општина Чашка […]

Завршна форумска сесија во Населба Чашка

Се реализираше форумската сесија во рамки на проектот “Зајакнување на општинските совети во Општина Чашка во просториите на салата на ООУ “Тодор Јанев“ Населба Чашка . Присутните имаа можност да ги добијат информациите за форумскиот процес кој се одвиваше во изминатиот период, како и добивање на детална слика за приоритетните проекти кои се развиваа во […]

Успешна реализација на средбите

НВО Инфоцентар во соработка со АКТИВО Велес и Општина Чашка успешно ги спроведоа работните средби по населени места. Согласно предвидените активности за собирање на потреби и приоритети на граѓаните на Општина Чашка, со посебен осврт на малцинските заедници се посетија населените места и тоа : Горно Врановици, Лисиче, Богомила, Согле , Извор, Теово, Мартолци, Мелница […]

СООПШТЕНИЕ ЗА ОБЈАВА ЗА ЈАВЕН УВИД НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА А4.1 ЗГРАДИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ СО АПАРТМАНИ И СТУДИЈА НА ДЕЛ ОД КП 46 И ДЕЛ ОД КП 8 КП ПАПРАДИШТЕ, ОПШТИНА ЧАШКА

Врз основа на член 62, став (10 ) од Законот за урбанистичко планирање (“Службен Весник на РСМ” бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на РМ” бр.05/02), Градоначалникот на општина Чашка објавува: СООПШТЕНИЕЗа организирање на јавен увид поУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА А4.1 ЗГРАДИ ЗА ВРЕМЕНО […]

Започнаа активностите за спортски терен во село Бањица

Општина Чашка започна со земјените работи односно спроведување на предвидените активности: расчистување на теренот , планирање ,нивелирање и порамнување на теренот за игра како и машински ископ на земја. Земјените активности се спроведуваат од страна на Општина Чашка и ЈКПД Тополка Населба Чашка . Согласно временските услови продолжуваме со интензивни активности до подготовка на теренот […]