Проектна програма за изработка на урбанистички проект

Согласно Член 44 став 9 од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ 32/20), се објавува одобрената ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА А4.3 ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ НА КП 1545/1, KП 1545/2 И КП 1543 КО ОМОРАНИ, ОПШТИНА ЧАШКА за увид […]

Проектна програма за изработка на урбанистички проект

Согласно Член 44 став 9 од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ 32/20), се објавува одобрената ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Г5.6 РИБНИЦИ НА КП 1560 КО НЕЖИЛОВО,ОПШТИНА ЧАШКА за увид на јавноста.

Известување за прекин во снабдување со електрична енергија

Почитувани, ЕВН известува дека поради зафати за санација на дефект на среднонапонска електрична мрежа, на ден 02.07.2021 година (петок), во периодот од 06:00 до 07:30 часот без електрична енергија ќе останат следниве места кои гравитираат на територија на општина Чашка: Витанци, Војнички мост, Војница, Бусилци, Долно Врановци, Врановски анови, Стари Град, Извор, Јасеново, Степанци, Смиловци, […]

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 02-2021

Врз основа на член 30 и 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.275/19 и 14/20),) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/18), а во […]

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 01-2021

Врз основа на член 30 и 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.275/19 и 14/20),) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/18), а во […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани жители, Општина Чашка Ве известува дека имаме формирано мобилен тим кој има за цел , сите заинтересирани лица за вакцинација против COVID – 19 да ги евидентира и да им помогне при пријавувањето за вакцинирање. Евидентирањето во првата фаза ќе се спроведува за лица со возраст над 60 години. Контакт информации на МОБИЛЕН ТИМ […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани соработници, Општина Чашка Ве известува дека согласно проектот„ Зајакнување на општинските совети“ имаме финансиски средства во висина од 2.700.000 денари. Овие средства се наменети согласно договорот помеѓу програмата за развој на Обединетите Нации и Општина Чашка за имплементација на проектот „Опремување на ИТ кабинети во рурални средини“ , каде УНДП е партнер за имплементацијата. […]