На следниот линк можете да го следите преносот од деветнаесеттата седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА.