Почитувани,

ЕВН известува дека поради зафати за санација на дефект на среднонапонска електрична мрежа, на ден 02.07.2021 година (петок), во периодот од 06:00 до 07:30 часот без електрична енергија ќе останат следниве места кои гравитираат на територија на општина Чашка:

Витанци, Војнички мост, Војница, Бусилци, Долно Врановци, Врановски анови, Стари Град, Извор, Јасеново, Степанци, Смиловци, Владиловци, Попадија, Оморани, Васил Антевски, Подчука, Мокрени, Габровник, Ораовдол, Теово, Согле, Гулевска наслба, Бистрица, Црешнево, Богомила, Нежилово, Ореше и Папрадиште.

Ви благодариме на разбирањето.