На ден 03.10.2018 СРЕДА поради работа на среден напон и подготовка за зима, во период од 09:15-11:15 часот, најголем дел од територијата на Општина Чашка ќе остане без напојување: Богомила, Бистрица, Јаболчиште, Дреново, Мелница, Еловец, Извор, Оморани и останатиот поголем дел од територијата на Општина Чашка.