Локалната самоуправа – Чашка со соработка на УНДП и Швајцарската агенција за развој и соработка, а во рамките на проектот “Зајакнување на општинските совети” ја оддржа третата форумска сесија на 13.08.2020 ( вторник ) со почеток во 13:30 часот, локација сала на ООУ Тодор Јанев населба Чашка.

При оддржување на форумот се превземаа сите мерки за заштита на присутните( заштитни маски и дезинфекциони средства за раце).
За жал имаше многу малку присутни лица кои имаа можност да се запознаат со предлог проектитие кои ги подготвија работните групи со поддршка од оперативната група на проектот при Општина Чашка.
Предлог проектите кои добија можност за целосно разработување се:

Проектниот форум е основа на идеи, подготовка и финансирање на конретните проекти. Најмалку 1, а најмногу 3 проекти ќе бидат поддржани, а проектен фонд со кој располага форумот е 50.000 CHF. Главна тема на интервенција на форумот е Социјална инклузија, вклучувајќи и поврзани теми со родова еднаквост, добро владеење и социјална инклузија и меѓуетничка соработка

Одлучи сам за твојата околина/ својата општина

На 4 та форумска сесија која е закажана за 25 август , вторник во просториите на ООУ „ Тодор Јанев“ Населба Чашка со почеток во 10:00 часот.


Локалната самоуправа аппелира за поголемо учество на заедницата.