Постапката за вработување во општинската администрација на ЕЛС Чашка можете да ја погледнете овде.