Општина Чашка

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Локална самоуправа

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Туристички водич

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Општински услуги

Прашај го градоначалникот

I am text block. Click edit button to change this text.

Пријави проблем

I am text block. Click edit button to change this text.

Контакт

I am text block. Click edit button to change this text.

Информации

I am text block. Click edit button to change this text.

Ковид - 19

I am text block. Click edit button to change this text.

Пријави семејно насилство

I am text block. Click edit button to change this text.

Контакт

I am text block. Click edit button to change this text.

Пријави семејно насилство

I am text block. Click edit button to change this text.

Гласник на општината

Новости

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 02-2020

Врз основа на член 30 и 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат сите жители на општина Чашка дека овластени лица од Агенција за катастар на недвижности ќе вршат мерења и фотографирање на секоја куќа поединечно

Одржана четврта форумска сесија

Локалната самоуправа – Чашка со соработка на УНДП и Швајцарската агенција за развој и соработка, а во рамките на проектот ,,Зајакнување на општинските совети“ ја

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ ЧЕТИРИЕСЕТ И ЧЕТВРТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЧАШКА / VENDIM PËR THIRRJEN E MBLEDHJES SË DYZET E KATËR TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË ÇASHKËS

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр.5/2002), Претседателот на Советот на општина Чашка, донесе: РЕШЕНИЕЗА

Одржана третата форумска сесија

Локалната самоуправа – Чашка со соработка на УНДП и Швајцарската агенција за развој и соработка, а во рамките на проектот “Зајакнување на општинските совети” ја

НОВА ОПРЕМА ЗА ЈПКД “ТОПОЛКА” ЧАШКА

Во Општина Чашка денес започна да се реализира проектот , “Набавка на комунална и урбана опрема за општина Чашка” како дел од ЛАГ (Локална Акциона

ДОЛНО ЈАБОЛЧИШТЕ ДОБИ НОВ ПЛОШТАД

На површина од 250 метри квадратни се уреди ценатарот во село Долно Јаболчиште со бехатон плочки. Во наредниов период еден дел од плоштадот ќе биде

chashka-solunska-glavaFood-Archive-Pic.png
On Trend

Категорија

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 02-2020

Врз основа на член 30 и 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат сите жители на општина Чашка дека овластени лица од Агенција за катастар на недвижности ќе вршат мерења и фотографирање на секоја куќа поединечно

Одржана четврта форумска сесија

Локалната самоуправа – Чашка со соработка на УНДП и Швајцарската агенција за развој и соработка, а во рамките на проектот ,,Зајакнување на општинските совети“ ја

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ ЧЕТИРИЕСЕТ И ЧЕТВРТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЧАШКА / VENDIM PËR THIRRJEN E MBLEDHJES SË DYZET E KATËR TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË ÇASHKËS

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр.5/2002), Претседателот на Советот на општина Чашка, донесе: РЕШЕНИЕЗА