Општина Чашка

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Локална самоуправа

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Туристички водич

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Општински услуги

Прашај го градоначалникот

I am text block. Click edit button to change this text.

Пријави проблем

I am text block. Click edit button to change this text.

ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТ
Пријави семејно насилство

I am text block. Click edit button to change this text.

Ковид - 19

I am text block. Click edit button to change this text.

СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ
Гласник на општината

Новости

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Г5.6-РИБНИЦИ, НА КП 1560, КО НЕЖИЛОВО, ОПШТИНА ЧАШКА

Почитувани граѓани, На 08.04.2022 година од страна на Градоначалникот на Општина Чашка донесена е Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

СООПШТЕНИЕ за организирање на јавен увид по УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Г5.6-РИБНИЦИ, НА КП 1560, КО НЕЖИЛОВО, ОПШТИНА ЧАШКА

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈАОпштина ЧАШКАБр. Уп1 бр.13-1803.06.2022 год.ЧАШКАВрз основа на член 62, став (10 ) од Законот за урбанистичко планирање (“Службен Весник на РСМ” бр.32/20), член

АВИОТРЕТМАН ЗА ЗАШТИТА ОД КОМАРЦИ

Општина Чашка ја известува јавноста дека на ден 01.06.2022 година (среда) во раните утрински часови од 06.00 часот до 08.00 часот на територијата на Општина

ЈАВЕН ПОВИК

Почитувани, Општина Чашка објавува ЈАВЕН ПОВИК за доделување на материјална поддршка на спортски клубови, спортски здруженија и здруженија на граѓани кои вршат јавен интерес на

chashka-solunska-glavaFood-Archive-Pic.png
On Trend

Категорија

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Г5.6-РИБНИЦИ, НА КП 1560, КО НЕЖИЛОВО, ОПШТИНА ЧАШКА

Почитувани граѓани, На 08.04.2022 година од страна на Градоначалникот на Општина Чашка донесена е Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ