Општина Чашка

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Локална самоуправа

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Туристички водич

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Бизнис

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Општински услуги

Прашај го градоначалникот

I am text block. Click edit button to change this text.

Пријави проблем

I am text block. Click edit button to change this text.

Контакт

I am text block. Click edit button to change this text.

Информации

I am text block. Click edit button to change this text.

Ковид - 19

I am text block. Click edit button to change this text.

Пријави семејно насилство

I am text block. Click edit button to change this text.

Гласник на општината

Новости

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Поради интервенции на електричната мрежа, на ден 28.04.2021 година без напојување со електрична енергија ќе бидат следниве населени места на територијата на општина Чашка: во

ОБЈАВА број 01/2021 за продажба на движни ствари – сопственост на Општина Чашка по пат на електронско наддавање

Предмет на електронското јавно наддавање е продажба на движни ствари – сопственост на Општина Чашка, кои се продаваат, согласно Одлуката за давање на согласност за

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА за објект со намена Б5-Хотелски комплекси, на КП 456, КП 459 и КП 478, КО Согле, Општина Чашка

Почитувани граѓани, На 06.02.2020 година од страна на Градоначалникот на Општина Чашка донесена е Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА

Манифестација КОМПИРИЈАДА 2020

Манифестацијата КОМПИРИЈАДА 2020 е локална манифестација која обезбедува поддршка и промоција на локалните производители на локално и регионално ниво, и индиректно на национално ниво. Традиционално

Планска програма за изработка на урбанистички план вон населено место со намена А4.1-згради за времено сместување со апартмани и студија на дел од КП 46 и КП 8 КО Папрадиште, Општина Чашка

Согласно Член 44 став 9 од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ 32/20), се објавува одобрената Планска програма за изработка на урбанистички план

chashka-solunska-glavaFood-Archive-Pic.png
On Trend

Категорија

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Поради интервенции на електричната мрежа, на ден 28.04.2021 година без напојување со електрична енергија ќе бидат следниве населени места на територијата на општина Чашка: во