За да пристапите до WEB страната на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер на Р. Македонија кликнете овде.