ИЗВЕСТУВАЊЕ за одржување на јавна расправа/видео консултација

План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) “Надградба на локалната улица „Коста Кирков“, локалниот пат во н.м. Мелница, локалниот пат во с. Отишино и локалната улица „Ацо Шопов“, во општина Чашка во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМна 13.06.2022 (понеделник) во 11 часот Во рамки на “Проектот […]

ЈАВЕН ПОВИК до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и општина Чашка, во рамките на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2022 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, […]

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Г5.6-РИБНИЦИ, НА КП 1560, КО НЕЖИЛОВО, ОПШТИНА ЧАШКА

Почитувани граѓани, На 08.04.2022 година од страна на Градоначалникот на Општина Чашка донесена е Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Г5.6-РИБНИЦИ, НА КП 1560, КО НЕЖИЛОВО, ОПШТИНА ЧАШКА под бр. 09-581/2 и истиот е доставен до Министерство за животна средина и просторно планирање […]

СООПШТЕНИЕ за организирање на јавен увид по УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Г5.6-РИБНИЦИ, НА КП 1560, КО НЕЖИЛОВО, ОПШТИНА ЧАШКА

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈАОпштина ЧАШКАБр. Уп1 бр.13-1803.06.2022 год.ЧАШКАВрз основа на член 62, став (10 ) од Законот за урбанистичко планирање (“Службен Весник на РСМ” бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на РМ” бр.05/02), Градоначалникот на општина Чашка објавува:СООПШТЕНИЕЗа организирање на јавен увид поУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО […]

АВИОТРЕТМАН ЗА ЗАШТИТА ОД КОМАРЦИ

Општина Чашка ја известува јавноста дека на ден 01.06.2022 година (среда) во раните утрински часови од 06.00 часот до 08.00 часот на територијата на Општина Чашка со широкопојасен инсектицид одобрен од Бирото за лекови ќе се врши ДЕЗИНСЕКЦИЈА НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ЈАВНИ ПОВРШИНИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ЧАШКА ЗА 2022 ГОДИНА– СО АВИОТРЕТМАН ЗА […]

Доделени таблети за ученици од социјално ранливи семејства

Денеска од страна на Општина Чашка се предадени 175 таблети на директорите на Општинските основни училишта кои Министерството за образование и наука ги додели за основните училишта во општина Чашка за учениците од 4 и 5 одделение кои припаѓаат на социјално ранливи семејства.

ЈАВЕН ПОВИК

Почитувани, Општина Чашка објавува ЈАВЕН ПОВИК за доделување на материјална поддршка на спортски клубови, спортски здруженија и здруженија на граѓани кои вршат јавен интерес на територијата на општина Чашка. За приоритетите, правото на учество и начинот на пријавување можете да прочитате во јавниот повик кој може да го превземете ОВДЕ.

Отворени јавни повици за финансиска поддршка во земјоделството

Агенцијата за финасиска поддршка во земјоделството и руралниот развој има отворени 5 јавни повици за финансиска поддршка обезбедена преку програмата за рурален развој .Јавните повици ќе траат од 20.04.2022 до 20.05.2022 година. Преку јавниот повик за рурална жена ќе се поддржат жените кои се носители на своите земјоделски стопанства. Максималната вредност на прифатливите трошоци изнесува […]