ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 05-2020

Врз основа на член 30 и 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.275/19 и 14/20)) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/18), а во […]

ЗАПОЧНА СО АСФАЛТИРАЊЕ ВТОРАТА ЗАВРШНА ФАЗА ОД РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ ГОСТИРАЖНИ – БОГОМИЛА

Со поддршка од Јавното Претпријатие за државни патишта, во Општина Чашка денес започна со асфалтирање втората завршна фаза од регионалниот пат Гостиражни -Богомила во должина од 5.4км и ширина на асфалтна коловозна лента од 4 м, со цел конечно историско поврзување на општина Чашка со општина Долнени. Согласно програмата на ЈПДП, за оваа цел се […]

ТАБЛЕТИ ЗА СОЦИЈАЛНО РАНЛИВАТА КАТЕГОРИЈА НА СЕМЕЈСТВА ВО ОПШТИНА ЧАШКА

Советот на Општина Чашка, по доставената информација од страна на централните општински училишта за бројот на ученици кои потекнуваат од семејства со социјален ризик, а немаат можност да следат (online) настава, на својата 46-та седница донесе одлука: 1 000.000 денари од општинскиот буџет да бидат употребени за набавка на таблети, кои ќе им бидат доделени […]

Одлука за невршење избор

Врз основа на член 52 од Законот за административни службеници службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и сл.весник на Република Северна Македонија бр.275/19 и 14/20),Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: ОДЛУКАза невршење избор По интерен оглас 01/2020 година објавен на ден 29.10.2020 година на веб страната на општина […]

Одлука за избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас

Врз основа на член 52 од Законот за административни службеници службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и сл.весник на Република Северна Македонија бр.275/19 и 14/20),Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: О Д Л У К Аза избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас По интерниот оглас […]

Закажана е 47-та седница на Совет на Општина Чашка

Закажана е 47-та седница на Совет на Општина Чашка. Истата ќе се одржи на 13.11.2020 година (петок) со почеток во 09:00 часот во салата за состаноци на општина Чашка. Дневниот ред на седницата можете да го погледнете овде.

Интерен оглас 01/2020

Врз основа на член 48 став 3 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.275/19 и 14/20) и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријава за унапредување, начинот на спроведување на администратривна […]

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 02-2020

Врз основа на член 30 и 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.275/19 и 14/20),) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/18), а во […]

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат сите жители на општина Чашка дека овластени лица од Агенција за катастар на недвижности ќе вршат мерења и фотографирање на секоја куќа поединечно со цел да се воведе Адресен регистар на сите улици и куќни броеви на цела територија на општина Чашка. Согласно Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и […]

Одржана четврта форумска сесија

Локалната самоуправа – Чашка со соработка на УНДП и Швајцарската агенција за развој и соработка, а во рамките на проектот ,,Зајакнување на општинските совети“ ја одржа четвртата форумска сесија на 25.08.2020 (вторник) со почеток во 10:00 часот, локација сала на ООУ “Тодор Јанев” – населба Чашка. При оддржување на форумот се превземаа сите мерки за […]